Forsiden
Helsesertifikat innen Opertør/Boring/Forpleining
 • Om ordningen
 • Info om nye retningslinjer
 • Vilkår
 • Søknadsskjema
 • Fondsstyre
 • Ankenemnd
 • Helsesertifikat for oljeservice og offshoreservice
 • Om ordningen
 • Vilkår
 • Søknadsskjema
 • Ankenemnd
 • Retrettfond dykkere
 • Om ordningen
 • Vilkår
 • Fondsstyre
 • Pensjonsfond NR
 • Om ordningen
 • Vilkår
 • Info om ordningen
 • English
 •  

  Velkommen til informasjonsside for Oljearbeidernes Sosiale Ordninger(OSO).


   

   

  "[bilde]"

  Oljearbeidernes Sosiale Ordninger - OSO - er en fellesbetegnelse for de sosiale ordninger som drives av fagforbundene på sokkelen for sine medlemmer.

  OSO administrerer i dag følgende ordninger:

  • Ordningen for tap av helsesertifikat for ansatte innen operatør- bore- og forpleiningsbedrifter. Gjelder innen NOG området. Dette er en ordning som eies av SAFE, Lederne og Industri Energi i fellesskap.
  • Pensjonsordningen for ansatte omfattet av riggavtalen med NR.

  I tillegg er følgende ordninger etablert der Industri Energi har etablert forsikringsordning eller administrerer ordningen selv.

  • Ordningen for tap av helsesertifikat for ansatte innen oljeservice og offshoreservice.
  • Rettrettfondet for dykkere.

   

  Ordningen har hvert sitt styre som består av representanter for de fagforbundene som står bak hver ordning.

  Industri Energi administerer ordningene gjennom fellesbetegnelsen Oljearbeidernes Sosiale Ordninger(OSO).

  Kontaktpersoner:

  Innkreving av midler til ordningen: Yordanos Ghezai tlf : 51 84 26 83

  Saksbehandling: Elin Rovik tlf: 51 84 05 29, 97424997

   Adresse:

  Oljearbeidernes Sosiale Ordninger
  Badehusgata 39
  4014 Stavanger

  E-post: post@oso.as